Avtalehåndtering

Hold full oversikt over avtaler og kontrakter

Avtalehåndtering med SBS

Å ha full oversikt over alle kontrakter og avtaler bedriften har inngått til enhver tid er avgjørende. Dette kan ofte by på problemer ved at avtaler og kontrakter er inngått av forskjellige ansatte i virksomheten og kan være lagret på forskjellige steder, både fysisk og elektronisk. SBS er en skybasert løsning som lar deg samle alle kontrakter og avtaler på ett sted, gir deg full oversikt og kontroll over alle kontrakter og avtaler bedriften har med leverandører, kunder og samarbeidspartnere, og enkelt dele disse innad i virksomheten.

En effektiv skyløsning for avtaler og kontrakter

SBS sin avtalemodul samler alle kontrakter og avtaler på ett sted. Modulen fungerer som en elektronisk avtaledatabase som alltid er tilgjengelig og søkbar. Modulen har en fleksibel struktur som lar deg bestemme hvem i virksomheten som skal ha innsyn i hvilke kontrakter og avtaler, noe som gjør at en ikke er avhengig av enkeltpersoner i organisasjonen for å få innsikt i hvilke avtaler og kontrakter som er inngått. LBS gi deg full oversikt over alle forpliktelser bedriften har ovenfor kunder og leverandører, og sikrer at all informasjon som er nødvendig for å drive virksomheten effektivt er tilgjengelig til enhver tid, for alle som har behov for den.

Med SBS sin avtalemodul kan du raskt hente inn alle fremtidige forpliktelser bedriften har, du gis varslinger ved oppsigelser og fornyelser av avtaler, og for betalingsfrister. Med full oversikt over alle kontantstrømmer knyttet til avtaler med kunder og leverandører, forenkles budsjetteringsprosessen til bedriften.

I tillegg til oversikt over kontrakter og avtaler gir SBS deg full oversikt over bedriftens eiendeler og utstyr, og lar deg se hvem som disponerer hva til enhver tid.

SBS avtalehåndtering lar deg:

  • Enkelt holde oversikt over kontrakter og avtaler
  • Søke opp kontrakter og avtaler
  • Gi innsyn i kontrakter og avtaler til alle som trenger det
  • Varsle ved oppsigelse av avtale, fornyelser og betalingsfrister
  • Holde oversikt over bedriftens eiendeler og utstyr
  • Generere rapporter over bedriftens verdier og eiendeler
  • Eksportere og importere data og rapporter til Excel og PowerPoint