No Cure - No Pay

Vi hjelper deg å søke om BIO-midler – en støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak.
Kontakt oss for å undersøke om din bedrift kan kvalifisere til støtte.

Hva er BIO midler?

Fylkeskommunen har lagt ut et program som gjør at dere kan søke om støtte til Bedriftsinterne Opplæringsmidler (BIO midler).

Vi i Level Digital har laget et opplæringsprogram for å gjøre bedrifter mer digitale og gi de ansatte mer kompetanse innen digitalisering, effektivisering og digital markedsføring.

Ved å benytte dere av dette tilbudet kan dere få støtte fra Fylkeskommunen til digital kompetanseheving i bedriften. Støtten beregnes ut i fra antall ansatte og en bedrift kan potensielt få flere hundre tusen kroner i støtte fra Fylkeskommunen. Beløpet varierer fra fylke til fylke.

Vi har laget et opplæringsprogram rettet mot digitalisering og digital markedsføring vi kan hjelpe dere å søke om støtte for.

Dersom vi inngår en avtale, så er det helt uten forpliktelser dersom dere skulle få avslag på søknaden. Vi lager da en avtale etter «No Cure – «No Pay» prinsippet for dette løpet. Ved eventuelt avslag på søknaden, så betaler dere oss ingenting.

Vi hjelper deg med å søke om BIO midler

Eksempel på hva vi kan levere som en del av vår pakke, dersom dere får godkjenning på BIO-søknaden:

Pakkene våre tilbyr blant annet følgende:

– Generell digital kompetanseheving og kursing av de ansatte

– Opplæring i systemer for digitalisering/effektivisering av bedriften

– Opplærling/system for digital samhandling blant de ansatte

– Opplæring i nettsynlighet / søkemotoroptimalisering

– Digital markedsføring, samt kurs i hvordan man når ut til nye kunder og nye markeder.

Et av kravene for å motta støtte er at dere har vært påvirket av Covid-19 situasjonen. Det må også være et behov for omstilling og kompetanseheving blant de ansatte.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale