SBS - Customer Relationship Management

Et effektivt verktøy for kundehåndtering

Hva er CRM?

Et CRM-system gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine, og er et nyttig hjelpemiddel for oppfølging og kundeservice. Et CRM-system samler all kundeinformasjon ett sted, og gir de ansatte i virksomheten tilgang til informasjonen de trenger for en effektiv kundebehandling.

Ved å samle all viktig kundeinformasjon på ett sted, strukturere og analysere informasjonen, øker en kunnskapen om kundenes individuelle behov, gjør det enklere for de ansatte i virksomheten å dele informasjonen mellom seg og å bygge opp gode og langsiktige kunderelasjoner. Alle virksomheter med kundekontakt – uansett størrelse og målgruppe – kan ha fordeler ved å bruke et CRM-system. Enten det er for å følge opp eksisterende kunder, eller for å tilegne seg nye.

Shared Business System CRM

SBS sin CRM-modul gir deg full oversikt over kunderelasjonene dine. All kundeinformasjon samlet på ett sted gjør det enkelt for alle i virksomheten, med kundekontakt, å ha oversikt over tidligere kommunikasjon opp mot kunden. Hvilke tilbud som er gitt til kunden, hvilke produkt som er solgt, og hvorvidt kunden er fornøyd med de produkt eller tjenester som et mottatt.

CRM modulen gir alle som trenger det inngående kjennskap til kunden, og sørger for at informasjonen forblir i virksomheten ved omstruktureringer eller sykdom. Økt kundekjennskap gir flere fordeler, både i forhold til å holde på eksisterende kundegrunnlag, og å tilegne seg nye kunder på bakgrunn av informasjonen som ligger i systemet. CRM-modulen gir innsikt i hvilke kundegrupper som har det største profittpotensialet og gir et virksomheten et verdifullt datagrunnlag for videre satsning.

Ved bruk av CRM-systemet til SBS sparer virksomheten tid på administrativt arbeid, og gjør det enkelt å generere rapporter og analysere kundedata.

Fordeler ved SBS CRM:

  • Alle kundedata er samlet i ett system
  • Fullt overblikk over alle kundeaktiviteter
  • Enkelt å utveksle informasjon mellom kundebehandlere
  • Kundedata går ikke tapt ved omstrukturering eller sykdom
  • Økt kundekjennskap
  • Innsikt i hvilke kunder og kundetyper som har det største profittpotensialet
  • Enkelt å analysere kundedata og generere rapporter
  • Spar tid på administrativt arbeid