LBS - LEVEL Business System

Et moderne, kraftig og skybasert ERP-system
ERP, er kort for Enterprise Resource Planning, og handler om å best mulig knytte sammen prosesser og systemer for bedre samhandling mellom virksomhetens forskjellige avdelinger og virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Et ERP-system knytter sammen systemer og prosesser ved hjelp av integrasjoner, en felles database og et felles brukergrensesnitt, og gjør data og informasjon tilgjengelig på tvers av avdelinger og virksomhetsområder.

Hold oversikt over virksomhetens prosesser

Med et ERP-system kan du enkelt holde oversikt over prosessene i virksomheten, se hvilke ressurser som er tilgjengelig til enhver tid, se hvor det trengs å sette inn ekstra ressurser og hvor en kan spare inn. ERP systemer gjør det enklere for forskjellige avdelinger innenfor virksomheten å samarbeide og koordinere seg imellom.

Fordelene ved å bruke et ERP system i styringen av bedriften er mange. ERP systemer lar deg integrere alle prosessene i din bedrift i et overordnet system og gir deg en oversikt over hvor og hvordan dine ressurser blir utnyttet. Med en full og dyptgående innsikt i virksomhetens prosesser er det enklere å fatte de rette beslutningene til enhver tid, å effektivisere driften og spare tid og ressurser.

LEVEL Business System

LBS – Level Business System er LEVELs egenutviklede ERP system. LBS er et moderne, kraftig og skybasert ERP system, som gir deg full kontroll over din bedrifts prosjekter. LBS er ett fullstendig system som gir deg oversikt over alle prosesser i virksomheten, fra tilbud til ferdigstillelse av prosjekt, og innsikt i virksomhetens avtaler og kontrakter, verider og eiendeler, lagerbeholdning, økonomi og CRM.

LBS lar deg følge utviklingen av dine arbeidsprosjekt, og hvilke ressurser som blir brukt til hva. LBS lar deg fordele ressurser og arbeidsoppgaver, se hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvordan progresjonen er innenfor hver oppgavene. LBS lar hvert enkelt medlem i prosjektgruppen loggføre sin progresjon i prosjektet, antall timer brukt på hva og antatt ferdigstillelse av oppgaver.

LBS har en egen CRM modul som enkelt gir deg oversikt over dine kunder, og kommunikasjon mellom din virksomhet og dine kunder. Finn kontaktpersoner, se hvilke tilbud som er gitt, produkter som er bestilt og hvilke som er levert. Les mer om LBS sin CRM-modul her.

LBS har en egen modul for bestilling av elektriske komponenter, som enkelt lar deg sammenligne pris mellom forskjellige leverandører, basert på artikkelnummer. LBS sin prissammenligningsmodul er spesielt egnet for industri innen automatisering og andre virksomheter som benytter seg av elektriske komponenter i sin produksjon.

Fordelene med LBS er:

  • Reduserer manuelle prosesser
  • Sparer tid og penger
  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil
  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen
  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk
  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse
  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på
Dashboard

Dashboardet gir en enkel oversikt over prosjektet.

Tilbud

Tilbudsmodulen gir deg innsikt i kommunikasjon med kunde og hva som ligger i tilbudet.

Prosjekt

Følg progresjonen i prosjektet, antall timer brukt og økonomi.

CRM

Hold oversikt over kunder, tilbud og kommunikasjon med CRM modulen. Les mer om CRM modulen.

Meny