SharePoint

SharePoint fra Microsoft er et system for deling av informasjon, kunnskap og programmer på tvers av organisasjonen, og fremmer arbeidsflyt og samarbeid mellom mennesker. LEVEL Digital har kontorer i Haugesund, og hjelper både lokale bedrifter på Haugalandet og nasjonale bedrifter med kompetanse innen SharePoint.

Tilgang og kontroll på alle dokumenter

Med SharePoint slipper du å lete i mappestrukturer og å gå gjennom gamle servere for å finne Office-dokumenter. SharePoint gir deg full tilgang til alle dine dokumenter, gjør det enkelt å holde oversikt og å finne de når du trenger de. SharePoint finner automatisk alltid siste versjon, og lar deg enkelt dele dokumenter med andre. Med SharePoint kan en enkelt dekke organisasjonens behov innen HMS og kvalitetssikring. Ettersom SharePoint holder orden på versjoner, og godkjenning skjer automatisk med nødvendig historikk og sporbarhet, har organisasjonen full kontroll over både rutiner, instrukser og andre viktige dokumenter.

Utnytt SharePoints til det fulleste!

For å få funn nytte av alle funksjonene SharePoint har å tilby, er det ikke bare å installere programvaren. SharePoint må implementeres fra topp til bunn i organisasjonen, en prosess som kan være vanskelig å gjennomføre til fulle. Vi hjelper bedrifter omstillingen til skybaserte tjenester, og tilbyr assistanse fra start til slutt, dette inkluderer prosjektledelse, arkitekturrådgivning, implementering og tilpasninger.

Vi hjelper deg å implementere SharePoint, og tilpasse med funksjonene du trenger, så din organisasjon får mest ut av programvaren.

Vi hjelper deg med å:

  • Implementere SharePoint i organisasjonen
  • Kategorisere dokumenter, og tilegne metadata for å øke søkbarheten.
  • Aktivere versjonshåndtering, så du får full oversikt over alle endringer i dokumentene, og hvem som har utført de.
  • Aktivere og tilpasse maler for forskjellige dokumenter.
  • Gruppere filer og dokumenter som hører sammen, med utvikling av dokumentsett
  • Tilpassing og kategorisering av rapporter og skjemaer i henhold til prosedyrer.
  • Bruk av SharePoints rapporteringsmuligheter for å få oversikt over dokumenter som må revideres, og for oppfølging av avvik.